Klagomål Information & Konsumentmeddelanden

Hur du skapar ett klagomål

Vi har etablerad procedurer och villkor för att kunna försäkra att varje klagomål som du kan komma att ha är ordentligt översedd och att lämpliga åtgärder vidtas för att ta itu med eventuella problem.

Om du är en individ (konsument) eller företagskund som använder WU® Online FX platform vänligen kontakta oss via telefon eller email:

Via telefon: 020 120 3023

Via Email: online@westernunion.com

För mer information angående hur vi hanterar klagomål, vänligen läs dokumentet som är länkat nedan:

Vi löser de flesta klagomålen inom femton arbetsdagar. Om vi inte kan göra detta, då kommer vi att kontakta dig igen, för att hålla dig uppdaterad i processen och ange när vi kommer att utfärda det slutliga svaret.

Så snart vi har fastställd all fakta och slutfört vår undersökning, så kommer vi att skicka ut ett formellt, skriftligt svar som kommer redogöra reslutatet och förklara det slutliga beslutet. Detta svaret kommer att skickas via e-mail, i PDF format. En kopia via post kan levereras om detta begäras.

Eftersom ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst som är köpt online, kan du kontakta Europeiska Kommissionen genom deras beslutnings platform (ODR). ODR-portalen erbjuder lösningar utanför domstolen för klagomål som är kopplade till online transaktioner. Du har tillgång till ODR platformed genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna platformen tillåter konsumenter att skicka in deras klagomål genom en central sida som kommer att skicka vidare klagomålet till det korrekta systemet. Detta systemet är utformat för att hjälpa konsumenter som är bosatta i EU att få tillgång till en lösning på dilemmat om de fortfarande är missnöjda med svaret som dem har fått från verksamheten etablerad i EU. Eftersom ODR platformen kommer att hänvisa ditt klagomål till den Brittiska Finansombudsmannen, kanske du skulle föredra att kontakta oss eller Finansombudsmannen direkt i första hand.

Eftersom den externa domstolen för den här tjänsten är den Brittiska Finansombudsmannen (FOS), kommer vårat slutliga svar även att innehålla din rätt att kontakta FOS, om du då fortfarande är missnöjd med vår undersökning eller resultatet av ditt klagomål.

Om det har passerat 35 dagar och ditt klagomål fortfarande inte är löst, har du vid detta tillfället rätt att hänvisa dig till Finansombudsmannen.

Är det så att du bestämmer dig för att begära Finansombudsmannen att granska ditt klagomål, så måste du göra detta inom sex månander efter att du har fått det slutliga svarsbrevet. Om du inte hänvisar till ditt klagomål i tid, kommer ombudsmannen inte ha vår tillåtelse att granska ditt klagomål och kan endast göra det under begränsade omständigheter.

Deras kontaktuppgifter visas nedan:

Telefon: 0800 023 4567 or 0300 123 9 123 (or +44 20 7964 0500 om du ringer utanför UK)

E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Post: Financial Ombudsman Service
          Exchange Tower
          London
          E14 9SR
          United Kingdom

Upgifter om vilken typ av klagomål som kommer att behandlas av Finansombudsmannen finns på deras hemsida: www.financial-ombudsman.org.uk